ما کی هستیم !!

تیم بزرگ ایران استیک

تیم ایران استیک در بهار سال ۱۳۹۵ و با فعالیت در زمینه آنالیز بت و جمع آوری اطلاعات در تمامی رشته های ورزشی شروع به کار نمود و در سال ۱۳۹۶ با توسعه تیم کاری خود در زمینه های تجزیه و تحلیل در هر یک از رشته های ورزشی کار خود را در فضای مجازی شروع کرد.

ایران استیک  سعی داشته در تمامی زمینه و حیطه فعالیت خود، تیم هایی با اعضای حرفه ای و علاقه مند به وجود آورد تا نتیجه کار شما عزیزان از نظر کیفی مطلوب و مطابق میل و نظر شما باشد.

تمام تلاش و هدف ما این است که بتوانیم رضایت و نظر شما را با ارائه یک کار خوب و خدمات با کیفیت جلب کنیم.